▀ Перелік тем на самостійну роботу (самостійне конспектування в окремих зошитах) для студентів ІІ – курсу

▀ Перелік тем на самостійну роботу (самостійне конспектування в окремих зошитах) для студентів ІІ – курсу

СХМТ з дисципліни «Історія України».

п/п

Назва теми, що виноситься на самостійну роботу

1.

Звичаї та вірування скіфів.

2.

Діяльність князів Олега, Ігоря, Святослава, Володимира Великого, Ярослава Мудрого.

3.

Культура Галицько-Волинської держави.

4.

Кревська унія 1385 р. : причини підписання, зміст, наслідки для українських земель.

5.

Козацько-селянські повстання в Україні кінця 16 ст. (повстання К. Косинського та С. Наливайка) та 1620-1630 рр. (повстання М. Жмайла, Т. Федоровича (Трясила), І. Сулими.

6.

Біографічні дані та діяльність гетьманів П. Дорошенка та І. Мазепи.

7.

Соціально-економічний розвиток України у 19 ст. Буржуазні реформи 1860-1870 рр. та їх здійснення в Україні.

8.

Діяльність “Руської трійці ▀ Перелік тем на самостійну роботу (самостійне конспектування в окремих зошитах) для студентів ІІ – курсу” в західноукраїнських землях у 1830 рр.

9.

Зміст 1, 2, 3 , 4 Універсалів Української Центральної Ради.

10.

Репресії проти української інтелігенції у 1920-1930 рр. “Розстріляне відродження”.

11.

Внесок українців у перемогу у Великій Вітчизняній війні (1941-1945 рр.).

12.

Політика русифікації в Україні у 1970-1980 рр.

Дата добавления: 2015-08-28; просмотров: 3 | Нарушение авторских прав


documentadmygkv.html
documentadmynvd.html
documentadmyvfl.html
documentadmzcpt.html
documentadmzkab.html
Документ ▀ Перелік тем на самостійну роботу (самостійне конспектування в окремих зошитах) для студентів ІІ – курсу